/ fotos

NOKIA LUMIA 1020

Frontal del Nokia Lumia 1020

Vista fronta del Nokia Lumia 1020 que cuenta con una cámara de 41 MP (Nokia)

Frontal del Nokia Lumia 1020